KLUBBEN / OM KLUBBEN

Google
Map data ©2022
Map data ©2022Om klubben

Gimle Rotaryklubb mottok sitt charter 28. oktober 1950. Charterklubb var Oslo Rotaryklubb. Det var en hissig debatt omkring opprettelsen. Enkelte i Oslo Rotaryklubb hevdet at man måtte sikre et større tilfang av yngre medlemmer og redusere risikoen av forgubbing heller enn å følge appellen fra Rotary International om å opprette flere klubber i byen. Gimles konstituerende møte ble avholdt 24. august 1950. Klubben hadde fra starten 24 medlemmer som møttes hver onsdag på KNA-hotellet. Dette var klubbens møtested helt fram til 2015. Klubbens første president var Rolf F. Riise. J. Chr. Falkenberg var klubbens fadder fra Oslo Rotaryklubb.


Gimle er oppkalt etter gudenes høyborg i norrøn mytologi, men også etter en løkke som ble utskilt fra Wilhelmsborghaven i 1844. Navnet ble enstemmig vedtatt på det første ordinære møtet 13. september 1950 etter forslag fra Erling Trier. Stedet ligger på toppen av Bygdøy allé, klubbens kjerneområde. I anledning 50-årsjubileet markerte Gimle områdets historie gjennom et samarbeid med Oslo Byes Vel der det ble satt opp flere blå informasjonsskilt.


Gimle Rotaryklubb har gjennom årene engasjert seg i flere sosiale tiltak. De siste årene har dette vist seg gjennom etableringen av en mentorordning for asylsøkere. Gimle har også deltatt i bevaringen av bunkeren fra 2. verdenskrig under Oslo Handelsgymnas.


Klubblivet i Gimle inkluderer faste lunsjmøter med godt oppmøte der man vanligvis får høre et foredrag av en gjest i tillegg til et kortere innslag fra ett av klubbens medlemmer. Vi har også tilstelninger på kveldstid og årlige turer. I klubben møter vi «Gimle-ånden» der godt humør, lite selvhøytidelighet og generøsitet er sterkt gjeldende.Gimles mentorprosjekt


Høsten 2017 startet Gimle Rotary et mentorprosjekt, med siktemål å bidra til flyktningers integrering i det norske samfunn. Vel 20 av klubbens medlemmer meldte seg som mentor for et tilsvarende antall menteer.


NAVs bydelskontorer St. Hanshaugen og Frogner har fremmet forslag til kandidater, som så er valgt ut i fellesskap av NAV og klubben. Det er ikke Gimle Rotarys oppgave å skaffe menteene arbeid. Men gjennom regelmessige samtaler og kontakt har vi bidratt til å styrke flyktningenes forutsetninger på arbeidsmarkedet, bl.a. gjennom å forbedre deres norskkunnskaper, gi råd om utarbeidelse av CV og om gjennomføring av jobbintervju. Etter to år hadde flere kommet i fast jobb, mens andre hadde korttidsjobber med bidrag fra NAV. Noen ønsker også videreutdanning. De fleste flyktningene har kommet fra Syria, Irak, Afghanistan, Somalia og Etiopia. Med få unntak er de menn.


Erfaringen etter de første to årene er overveiende positiv, selv om ikke alle mentor/mentee-relasjonene har fungert like bra. Mange av flyktningene har store utfordringer, der en Gimle-mentors bidrag kan være verdifullt men likevel utilstrekkelig. Fire av Gimles medlemmer har avsluttet sitt første mentor-oppdrag og er i 1. halvår 2020 tildelt en mentee nr. 2.


Fra starten har det vært et nært samarbeid med Athenæum Rotaryklubbs tilsvarende prosjekt. Nå ser vi med glede at tilsvarende prosjekt blir igangsatt i flere andre Rotary-klubber i Oslo, og at mentorprogrammet har stor støtte i ledelsen i D2310.Skriftlige utgivelser om og av Gimle:


Gimle Rotaryklubb 1950-1960. Jubileumsskrift 10 år. Oslo 1960

Gimle Rotaryklubb 1950-1975. Jubileumsskrift 25 år. Oslo 1975

Gimle Rotary 40 år 1950-1990. Oslo 1990

Grann, Odd: Gimle gjennom 50 år. Jubileumsskrift 1950-2000. Oslo 2000

Gran, Gunnar; Ramberg, Trygve og Røthe, Paul Martens (red.): I tiden gjennom femti år. Artikkelsamling av Gimles medlemmer i anledning 50-årsjubileet. Oslo 2000
Møteinformasjon

Møtested: Parkveien 41a
Adresse: Parkveien 41a
Postnummer: 0254
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 11:45
Møtespråk: no

Klubbens møter

Medlemsmøte

2021-12-01 12:00 - 2022-10-05 12:00

Medlemsmøte

2021-12-08 12:00 - 2022-10-12 12:00

Medlemsmøte

2021-12-15 12:00 - 2022-10-19 12:00

Medlemsmøte

2021-12-22 12:00 - 2022-10-26 12:00

Medlemsmøte

2021-12-29 12:00 - 2022-11-02 12:00rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...